-8%
video

IoT (Internet of Things) - اینترنت اشیاء - پروژه ها و سنسورهای سازگار با ماژولهای آردوینو جهت اتوماسیون و هوشمند سازی

کیت آموزش و راه اندازی ۵۰ قطعه الکترونیکی مهندسیکا مدل خلاقیت بتا ARDUINO+50-B

تومان5/400/000
-20%
video

IoT (Internet of Things) - اینترنت اشیاء - پروژه ها و سنسورهای سازگار با ماژولهای آردوینو جهت اتوماسیون و هوشمند سازی

کیت آموزش و راه اندازی ۳۰ قطعه الکترونیکی مهندسیکا مدل خلاقیت آلفا ARDUINO+30-A

تومان3/968/000
-25%

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت جامع ۵۵ پروژه الکترونیک دانش آموزی مهندسیکا مدل DIY+55

تومان3/659/000
-13%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

سرگرمی الکترونیکی و هیجان انگیز کیت اتاق هوشمند سخنگو با آردوینو نانو مدل AD0078 مهندسیکا

تومان1/695/000
-25%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت کاردستی الکترونیکی دانش آموزی ۵ پروژه آموزشی مهندسیکا مدل DIY-5Prj

تومان1/685/000