از الکترونیک لذت ببرید و آنرا به نوجوانان هدیه کنید

مهندسیکا

کیت سرگرمی، علمی آموزشی الکترونیک و رباتیک در خانه برای همه

در چهار سطح ( ساده – معمولی – سخت – خیلی سخت ) بدون نیاز به لحیم کاری و تجهیزات خاص با شش ماه خدمات مشاوره آنلاین رایگان 

 

جدیدترین کیت های آموزنده و علمی الکترونیکی
کیت خانه هوشمند مهندسیکا
فروش فوری با ارسال رایگان به تمام نقاط کشور
سرگرمی الکترونیک ورباتیک
فروش آنلاین مهندسیکا