تخفیف ویژه کلیه محصولات فقط تا جمعه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۱، بهترین هدیه برای نوجوانان

مهندسیکا

سرگرمی، علمی آموزشی الکترونیک و رباتیک در خانه برای همه

در چهار سطح ( ساده – معمولی – سخت – خیلی سخت ) بدون نیاز به لحیم کاری و تجهیزات خاص با خدمات مشاوره Online رایگان 

 

آموزش الکترونیک بدون نیاز به لحیم کاری
سرگرمی الکترونیک ورباتیک
robotic project mohandesika
سرگرمی الکترونیک ورباتیک
سرگرمی الکترونیک ورباتیک

بهترین هدیه سرگرمی آموزشی برای تمام سنین کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان

سرگرمی الکترونیک ورباتیک بدون نیاز به لحیم کاری
خرید اقساطی محصولات با همکاری سایت لندو