از الکترونیک لذت ببرید و آنرا به نوجوانان هدیه کنید

مهندسیکا

کیت سرگرمی، علمی آموزشی الکترونیک و رباتیک در خانه برای همه

در چهار سطح ( ساده – معمولی – سخت – خیلی سخت ) بدون نیاز به لحیم کاری و تجهیزات خاص با شش ماه خدمات مشاوره آنلاین رایگان 

 

برای اولین بار محصولات الکترونیک و هوشمند سازی ،سرگرمی آموزشی کاملا ساخت ایران
جدیدترین کیت های علمی آموزشی الکترونیک و رباتیک با سرگرمی آموزنده و مفید
فروش فوری با ارسال رایگان به تمام نقاط کشور و شش ماه خدمات آنلاین رایگان
سرگرمی الکترونیک ورباتیک
فروش آنلاین مهندسیکا