مهندسیکا

سرگرمی و اسباب بازی الکترونیک و رباتیک در خانه برای همه

در چهار سطح ( ساده – معمولی – سخت – خیلی سخت ) بدون نیاز به لحیم کاری و تجهیزات خاص با خدمات مشاوره Online رایگان 

 

بهترین هدیه سرگرمی آموزشی برای تمام سنین کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان