-25%

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت جامع ۵۵ پروژه الکترونیک دانش آموزی مهندسیکا مدل DIY+55

تومان3/620/000
-29%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت سرگرمی الکترونیکی ۸ پروژه کاربردی با ماژول آردوینو نانو مدل AD00128 مهندسیکا

تومان2/550/000
-19%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت سرگرمی الکترونیکی گلخانه هوشمند سخنگو جهت آبیاری گلها مدل AD00777 مهندسیکا

تومان2/100/000
-25%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت سرگرمی الکترونیکی ۵ پروژه کاربردی با ماژول آردوینو نانو مدل AD00127 مهندسیکا

تومان2/100/000
-16%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت سرگرمی الکترونیکی ساعت دیجیتال و نمایش دما و رطوبت مدل AD006 مهندسیکا

تومان1/850/000
-11%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

سرگرمی الکترونیکی و کاربردی کیت گل سخنگو با آردوینو نانو مدل AD0077 مهندسیکا

تومان1/700/000
-29%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت کاردستی الکترونیکی دانش آموزی ۵ پروژه آموزشی مهندسیکا مدل DIY-5Prj

تومان1/600/000
-16%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

سرگرمی الکترونیکی و هیجان انگیز کیت اتاق هوشمند سخنگو با آردوینو نانو مدل AD0078 مهندسیکا

تومان1/600/000
-33%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت سرگرمی الکترونیکی دزدگیر منزل و راه پله مدل AD001 مهندسیکا

تومان1/400/000
-33%
video

DIY (Do It Yourself) -خودتان آن را انجام دهید- پروژه های ساده دانش آموزی

کیت سرگرمی الکترونیکی آلارم گل و باغچه با آردوینو نانو مدل AD007 مهندسیکا

تومان1/200/000