از ما نخرید 

کالای مهندسیکا بهترین هدیه سرگرمی آموزنده بر مبنای الکترونیک است که فرزندان را با دنیای خلاقانه الکترونیک آشنا میکند از ما نخرید ولی محصولات ما را به فرزندانتان پیشنهاد دهید تا قدرت خلاقیت آنها تقویت شود و خودشان با منابع اینترنتی مونتاژ کنند و بسازند