کیت سرگرمی و آموزشی الکترونیک

سرگرمی الکترونیک و رباتیک

مجموعه محصولات سرگرمی الکترونیک و رباتیک مهندسیکا در خدمت خانواده ها بدون نیاز به تخصص بالای الکترونیک و بدون نیاز به لحیم کاری یا برنامه نویسی  پروژه های الکترونیکی مونتاژ نمایید

فروش آنلاین

نوشته ها

اولین مرکز طراحی وتولید کیت آموزش الکترونیک و رباتیک بر روی بردبورد آموزشی